top of page

privacy

zodat we niets doormiepen...

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koffiemiep verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koffiemiep.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

koffiemiep verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Koffiemiep zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Koffiemiep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Koffiemiep gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder tref je een uitvoerige beschrijving van de gebruikte cookies op deze website.

Welke ‘cookies’ worden op deze website gebruikt?

‘Cookie consent’ cookie – Gebruikt om te onthouden of een websitebezoeker de banner met ‘cookie toestemming’ die onderaan de webpagina’s wordt weergegeven wegklikt.

Personalisatie – Gebruikt om te onthouden welke instellingen voor personalisatie van onze site een bezoeker heeft ingesteld, bijv. in “Mijn account”

 

Alle browsertechnologieën bieden je de mogelijkheid om cookies te beheren in de map cookies van jouw webbrowser. Dit betekent dat je ofwel de cookies kunt verwijderen uit jouw cookie-map zodra je onze website verlaat of je kunt jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies instellen voordat je start met het bekijken van onze website. Let op, zoals hierboven vermeld kan het verwijderen of weigeren van cookies nadelig zijn voor jouw gebruikerservaring van onze website.

Je kunt voor meer informatie terecht bij:

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koffiemiep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Koffiemiep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Koffiemiep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koffiemiep.nl.

bottom of page